ROBERT REPNIK

DIDAKTIKA FIZIKE 2-VAJE

zadnja sprememba: 22.02.2011 ob 21:40


Razpored 2010/2011 letni semester:

  DidFi2 LV letni sem. 2010/2011                              
                                       
N Ime Priimek Smer Mentorska vaja                       rezerva predstavitve zagovor1 zagovor2
      Datumi -> 21.3. 28.3. 28.3. 11.4. 11.4. 18.4. 18.4. 25.4. 25.4. 9.5. 9.5. 16.5. 16.5. 30.5. 6.6. 13.6.
1 Maja Brenčič MAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   15.00 15.00-15.30 /
2 Matjaž Maučec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1   15.15 15.30-16.00 /
3 Primož Podrzavnik MAT 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2   15.30 16.00-16.30 /
4 Nina Opaka BIO 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3   15.45 16.30.17.00 /
5 Tilen Fidler TEH 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4   16.00 17.00-17.30 /
6 Nataša Šterman BIO 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5   16.15 17.30-18.00 /
7 Sabina Vute 1 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6   16.30 18.00.18.30 /
8 Mitja Govedič TEH 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7   16.45 18.30-19.00 /
9 Simon Hebar TEH 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8   17.00 / 15.00-15.30
10 Anja Višnikar RAČ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9   17.15 / 15.30-16.00
11 Katja Rek TEH 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   17.30 / 16.00-16.30
12 Blaž Preložnik 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   17.45 / 16.30.17.00
13 Andrej Krivec ANG 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   18.00 / 17.00-17.30
14 Gregor Gošnik 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12   18.15 / 17.30-18.00
15 Jasmina Knez 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11   18.30 / 18.00.18.30
16 Tomaž Pritekelj 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10   18.45 / 18.30-19.00

 


Navodila vaj:

Na povezavi najdete popravljena navodila: TUKAJ

Na povezavi ( Did_fi_2_navodilavaj2010.zip ) si lahko snamete navodila vaj. Za popravljanje!!!


Zahteve za opravljanje vaj:

Vaje:
- na vaje prihajate pripravljeni (prinesete pripravo na vajo in navodila vaje, ki jo opravljate)
- pri vaji zahtevate na začetku manjkajoč inventar za izvedbo vaje
- pri vaji si zapišete opažanja, napravite meritve, si skicirate poskus, ... (poudarek ni na merskih napakah ampak na razumevanju fizikalnega ozadja)
- po opravljeni vajo dobite podpis
- predlagate lahko zanimive dodatne poskuse k obstoječi vaji

Zagovor:
- pogoj so opravljene vse vaje v celoti
- z žrebom izberete št. vaje (s pomočjo inventarja te vaje izvedete po navodilih praktični del zagovora - opravlja se brez literature, dnevnika, ...)
- pregled dnevnika in razgovor o izžrebani vaji (zahteva se globlje poznavanje fizike, preverjajo se didaktična razumevanja in pristopi)
- pregled dnevnika in razgovor o ostalih vajah (zahteva se splošno poznavanje fizike, preverjajo se didaktična razumevanja in pristopi)
- vpis ocene v indeks (obvezno ga prinesite s seboj na zagovor)

Izdelava dnevnika med potekanjem vaj:
Po opravljenih štirih vajah prinesite dnevnik opravljenih vaj s seboj na Didaktični praktikum 2.
Delo se tako opravi sproti, dnevnik se seveda še ne ocenjuje. Na voljo sem vam za vprašanja (glede izdelave dnevnika, fizike, ...)

Ocena opravljanja vaj pri predmetu Didaktika fizike 2 je sestavljena iz:
- zagovora vaj
- dnevnika
- predlogov dodatnih in zanimivih poskusov
- splošnega vtisa, iznajdljivosti in kreativnosti pri izvajanju vaj


Rezultati so na naslednjem linku:

Rezultati.


Vaje za SV:

Na linku so naloge: SV.

Zaenkrat je urejeno od 01 do 05. Ostalo dopolnim kasneje.

Izberite naloge, ki se vam zdijo zanimive, težje razumljive.