ROBERT REPNIK

DIDAKTIKA FIZIKE 1-VAJE

zadnja sprememba: 16.10.2009 ob 17:30


Razpored pri vaji 13 - Astronomija:

 13.1.1., 13.1.2.: (Fijavž, Pritekelj)

 13.1.3., 13.1.4, 13.1.5.: (Fidler, Podrzavnik)

 13.1.6.: (Vute, Preložnik)

 13.2.: (Šterman, Opaka)

 13.3.1.: (Krivec, Gošnik)

 13.3.2.: (Višnikar, Maučec)

 13.3.3.: (Brenčič, Kardum)

 13.4.1., 13.4.2: (Hebar)

 13.4.3.: (Govedič)

 

Izvedeno bo skupno opazovanje za VSE:

 13.1.6 (vsi deli)

 13.2. (Jupiter, 7. alineja)

  13.3.2.: (za domačo nalogo dobite vsi za določeno obdobje na posodo Vrtljivo zvezdno karto, ki jo nato vrnete)


Mentorji vaj:

1 Gošnik
2 Pritekelj
3 Fijavž
4 Vute
5 Govedič
6 Fidler
7 Hebar
8 Krivec
9 Brenčič
10 Kardum
11 Šterman
12 Opaka
13  / 
?? Guček
?? Maučec
?? Podrzavnik
?? Preložnik
?? Višnikar

Astronomsko opazovanje:

Tukaj bo objavljeno, kdaj bo organizirano astronomsko opazovanje.


Navodila za vaje:

Kompletirana navodila: TUKAJ (KLIKNI)

Pozorni bodite, za katero generacijo gledate navodila! Nekateri mentorji mi še niso oddali navodil, ura je 17.30 (petek)!!!


Navodila za opravljanje vaj, izdelavo dnevnika in zagovor:

Opravljanje vaj:

V vsakem terminu opravljate po eno vajo. Na vajo se pripravite s pomočjo navodil in ogledom potrebščin vnaprej, če je mogoče, se posvetujte z mentorjem posamezne vaje. Pred pričetkom vaj oddajte asistentu pripravo na vajo. Uporabljajte razpoložljive možnosti pomoči (navodila za vajo, svojo pripravo za vajo, učbenike in drugo literaturo, spletne vire, asistentovo ter laborantovo pomoč, in če je omogočeno, tudi pomoč demonstratorja ter mentorjev posameznih vaj). Pri opravljanju vaj bodite pozorni na varno izvajanje poskusov (do sebe, do došolcev, do opreme). Opravite vse vaje in pri vsaki vaji opravite vse dele vaj, sledite navodilom vsake posamezne vaje. Ne zapuščajte delovnega mesta, ne da bi preprečili nevarnosti (prižgani grelniki, druge naprave pod napetostjo, še posebej pozor pri 230 V). Po končanih vajah preverite, če ste opravili pri vaji vse, kar je zahtevano. Nato oddajte zapiske z vaj (opažanja, meritve z ocenjeno napako, grafi, izpis tabel, fizikalne risbe, skice poskusov, pomembni podatki - ZA VSAKO TOČKO V NAVODILIH VAJE POSEBEJ) asistentu v podpis. Brez podpisa zapisov z vaj ne boste mogli oddati dnevnika, zato bodite na to zelo pozorni.

Izdelava dnevnika vaj:

Namen Dnevnika eksperimentalnih vaj ni biti le eden izmed pogojev za opravljanje izpita Didaktika fizike 1, ampak bi naj postal koristen pripomoček vam, učiteljem pri pouku fizike. Iz izkušenj vem, da če se dnevnik za zagovor ne uredi v ustrezni obliki, se tudi kasneje najverjetneje ne bo, zato vam dajem nekaj napotkov v zvezi s tem.

- dnevnik naj bo spet v mapi, fasciklu, ... (naj ne bo v zvezku, tako da posamezni listi navodil, meritev, grafov... ne "difundirajo prosto v okolje")
- naslovnica naj vsebuje osnovne podatke o avtorju, predmetu, štud. letu, ...in obvezno vaš e-mail, kjer vas lahko kontaktiram
- vsaka posamezna vaja naj vsebuje navodila (ste dobili), pripravo na vajo (ste morali imeti na začetku vaje; priprave ne prilagate v dnevnik vaj le, če vam je asistent tako naročil), opažanja in meritve po posameznih točkah s podpisom (na fakulteti) in razlago opazovanih pojavov (doma)
- pri vsakem posameznem poskusu mora biti fizikalna risba (obvezno dvodimenzionalna, lahko pa je dodatno podkrepljena še z drugačnimi risbami, slikami, ..., ni pa potrebno), pa tudi morebitni grafi, izpis tabel in podobno.

Postopek oddaje Dnevnika eksperimentalnih vaj pri predmetu Didaktika fizike 1 in njegov zagovor:

- ko je dnevnik izdelan, se po e-mailu dogovorite z menoj za termin oddaje dnevnika. Takrat površno pregledam dnevnik, če je sploh v ustrezni obliki za oddajo, ter če so prisotne vse fizikalne risbe. Dnevnika ne more oddati v pregled pred zagovorom nekdo, ki ni opravil vseh vaj ali nima podpisa za vse opravljene vaje. V dnevniku morajo biti poročila o vseh vajah, vključno z vajo s področja astronomije za vam dodeljen del. Potrudite se pri izdelavi dnevnika že do prve oddaje, saj če vam dnevnik zavrnem, pri vsaki kasnejši oddaji kandidirate za nižjo oceno. Dnevnik, oddan pri četrti oddaji, lahko kandidira le za oceno 6. (Razlaga: nekdo bi neprestano prihajal po dodatne napotke za izdelavo dnevnika, na koncu bi oddal "izpiljeno" verzijo in dobil najboljšo oceno. To ne bi bilo pošteno do tistih kandidatov, ki znajo samoiniciativno izdelati dober dnevnik.)
- dnevnik je bil sprejet v pregled. V približno 14 dneh ga pregledam, nato vas preko e-maila obvestim o tem, nato se dogovoriva za termin za zagovor dnevnika.
- zagovor dnevnika je namenjen predvsem preverjanju vašega fizikalnega znanja, nanašajočega se na obravnavano snov, vendar na fakultetnem nivoju. Zagovarjajo se lahko vse obdelane posamezne vaje, predvsem pa vaša mentorska vaja, ki je praviloma tista, ki ste jo opravljali kot prvo svojo vajo.
- na zagovoru dobite vprašanja iz vaše mentorske vaje in še vsaj ene dodatne vaje, pri katerih se vaše znanje preverja praktično in teoretično. Pri ostalih vajah pa le teoretično. Zahteva se fizikalno in didaktično znanje.

Doc. dr. Ivanu Gerliču kot nosilcu predmeta Didaktika fizike 1 posredujem eno oceno vašega dela. Ta ocena je sestavljena iz večih faktorjev: odnosa do predmeta, znanja na vajah, priprav na vaje, resnosti in iznajdljivosti pri opravljanju eksperimentov, števila zavrnitev oddaje dnevnika pred pregledom, predvsem pa kvalitete izdelave dnevnika in eksperimentalnega ter teoretičnega znanja na zagovoru (fizika, didaktika fizike).