ROBERT REPNIK

ASTRONOMIJA (izbirni predmet) - RAZREDNI POUK

zadnja sprememba: 13.4. 2016 ob 14:15


  OBVESTILO:

Objavljam, da danes, 13.4.2016 ob 20:00 astronomsko opazovanje JE!!!

Za dodatne informacije: gsm 041 792 567 ali  mail robert.repnik@um.si

 


 PREDVIDEN OKVIRNI PLAN AKTIVNOSTI (spremljajte to spletno stran za spremembe)

Razpored predavanj in vaj – ASTRONOMIJA

 ZS=zimski semester

·        PR: Uvod + Potovanje skozi vesolje – velikostni razredi (ZS)

·        PR: Astronomska opazovanja – opazovanje s prostimi očmi, opazovanje z optičnimi napravami (ZS)

·        PR: Ozvezdja in grška mitologija (ZS)

-----------------

·        PR: Sonce, Zemlja, Luna (4. 3. 2011)

·        PR: Življenje zvezd (4.4. 2011 ob 14:45 v prostoru 0.4)

·        PR: Planeti našega osončja in možnosti življenja na drugih planetih (ponedeljek, 11. 4. 2011, ob 14:45, v prostoru 0.4)

·        ------------------

·        LV: Astronomska delavnica: Astronomski pripomočki in didaktične igre(11. 4. 2011, od 17:00 do 19:00, v prostoru 1.3)

·        LV: Astronomske karte: Astronomski računalniški programi in internet (11. 4. 2011, od 17:00 do 19:00, v prostoru 0.86)

·        LV: Sončne ure (9.5. 2011, od 15:00 do 17:30, zbor na vhodu PeF, možna sprememba termina zaradi vremena, sporočimo naknadno)

------------------

·        PR: Odkrivanje vesolja – odprave na Luno in Mars, najnovejši dogodki in odkritja (16. 5. 2011, ob 14:45, v prostoru 0.4))

------------------

·        TE: Opazovanja pred fakulteto (ZS, 24. 2. 2011, .... objavljamo sproti)

·        TE: München (11. in 12. 3. 2011)

·        TE: Kope (konec maja ali začetek junija, odvisno od vremena, prvi predlog termina: 20. in 21. 05 2011)

 

 

 

 

  Astrolinki, za potrebe delavnice:

http://lizika.pfmb.uni-mb.si/~robi/obvestila/info_astrorp/astrolinki.html

 


 Predviden razpored predavanj, vaj, delavnic ekskurzij in opazovanj:

Predviden razpored dela (kaj, kdaj, kje...)

 

Izbirni predmet ASTRONOMIJA, generacija 2010 – 2011

 

Predavanja:

datum

ura

učilnica

 

petek, 12.11.2010

9:00

??

 uvodno srečanje

petek, ??

9:00

??

 predavanje

petek, ??

9:00

??

 predavanje

 

 

 

 

 

Astronomska opazovanja in vaje:

datum

ura

učilnica

vaje

opazovanja

torek, 16.11.2010

rezerva:

december, 2010

januar, 2011

februar, 2011

 18:00

prestavljeno

 

18:00 Opazovanje s pomočjo optičnih pripomočkov

19:30: Opazovanje Lune in planetov (Jupiter)

torek, 30.11.2010

rezerva:

december, 2010

januar, 2011

februar, 2011

 18:00

 

18:00: Orientacija na nočnem nebu, mitologija in uporaba vrtljivih zvezdnih kart

19:30: Opazovanje jesensko-zimskega nočnega neba (ozvezdja, meglice, kopice, galaksije, …)

januar 2011

 

 

Odkrivanje planetov in možnosti življenja v vesolju.

Razdelitev seminarskih nalog

 

april 2011

 

 

Delavnice (glej delavnice)

Opazovanje pomladanskih ozvezdij

april 2011

12:00-15:00

 

Pešačenje z ogledom sončnih ur v Mariboru (13:00-15:00)

Opazovanje Sonca s teleskopi (12:00-13:00)

januar-junij 2011

 

 

konzultacije in pomoč pri pripravi seminarskih nalog (posoja eksperimentalne opreme)

 

 

 

 

 

 

junij 2011, avgust 2011

 

 

Rezervni termin za predstavitev seminarskih nalog na fakulteti

Rezervni termin za opazovanja bo organiziran po potrebi in na željo študentov (študenti z manjkajočimi obveznostmi naj v zvezi s tem kontaktirajo R. Repnika)

september 2011

 

 

 

Rezervni termin za opazovanja bo organiziran po potrebi in na željo študentov (študenti z manjkajočimi obveznostmi naj v zvezi s tem kontaktirajo R. Repnika)

 

 

 

 

 

 

Delavnice:

datum

ura

učilnica

 

april 2011

16:00 do 18:00

 

Eksperimentalne vaje – izdelava in uporaba astronomskih pripomočkov, vrtljive zvezdne karte (na delavnici bomo po želji organizirali nakup vrtljivih zvezdnih kart s popustom, kontaktirati R. Repnika)

april 2011

 

 

Delo z računalniki – astronomski računalniški programi in spletni naslovi za pomoč pri opazovanju neba

 

Ekskurzija - Muenchen:

datum

ura

 

aktivnosti

petek 11. in sobota 12. marec 2011

 

odhod v petek ob 04:45, vračanje v soboto predvidoma med 21:00 in 24:00

vhod PeF

Ogled rudnika soli v Salzburgu, ogled tehničnega muzeja v Muenchnu (astronomski pripomočki, predstavitev pojavov v vesolju, makete raket, satelitov, letal…), ogled planetarija (aktualno nočno nebo)

 

Opazovanje na Kopah:

datum

ura

kraj

vaje

opazovanja

maj-junij 2011

09:00 (vhod PeF) ali 10:15 (Spar Slovenj Gradec)

Kope

Predstavitev seminarskih nalog

Opazovanje Lune, planetov, ozvezdij, objektov temnega vesolja, satelitov, meteorjev…, rokovanje z astronomsko opazovalno opremo.

 

 


  Obveznosti pri izbirnem predmetu Astronomija na RP:

ASTRONOMIJA
Izbirni predmet na smeri RAZREDNI POUK

(predvsem 2. letnik, le do zapolnitve skupin tudi 3. in 4. letnik)

PROGRAM IN VSEBINA

 

 

 

Znanja

A

B

1

organizacija opazovanj, organizirana pridobitev opreme za opazovanje, iskanje primerne lokacije opazovanj, izvajanje večurnega astronomskega opazovanja, vrstni red opazovanja različnih objektov tekom iste noči

Kope, aktivna udeležba

OBVEZNOST:

aktivna udeležba strokovne ekskurzije na Kopah

samostojna izdelava načrta aktivnosti, izvedba aktivnosti, dokumentiranje aktivnosti, pisno poročilo, javna predstavitev

OBVEZNOST:

izvedba in poročilo

2

organizacija strokovne astronomske ekskurzije, vsebinska priprava udeležencev na ekskurzijo ter varnostni vidik, organizacija vsebinskega programa in vodenje udeležencev, organizacija prenočevanja in prehrane, interdisciplinarne aktivnosti

Muenchen (planetarij, tehniški muzej), aktivna udeležba

OBVEZNOST:

udeležba strokovne ekskurzije v Muenchen

samostojna izdelava načrta aktivnosti, izvedba aktivnosti z manjšo skupino, dokumentiranje aktivnosti, pisno poročilo, javna predstavitev

OBVEZNOST:

izvedba in poročilo

3

opazovanje s prostimi očmi (opazovanje zvezd in ozvezdij, planetov, Lune, orientacija na nebu...) v slabših pogojih opazovanja (Maribor)

organizirano opazovanje nočnega neba s prostimi očmi, aktivna udeležba

OBVEZNOST:

aktivna udeležba na opazovanjih s prostimi očmi

samostojna izdelava načrta aktivnosti, izvedba teoretične priprave na predvidena opazovanja, izvedba aktivnosti, dokumentiranje aktivnosti, pisno poročilo, javna predstavitev

OBVEZNOST:

izvedba in poročilo

4

opazovanje Lune z optičnimi pripomočki

obvezna enkratna udeležba na opazovanju Lune z optičnimi pripomočki

OBVEZNOST:

aktivna udeležba na opazovanjih Lune

obvezna enkratna udeležba na opazovanju Lune z optičnimi pripomočki

OBVEZNOST:

aktivna udeležba na opazovanjih Lune

5

astronomski računalniški programi in internet

aktivna udeležba na organizirani delavnici

OBVEZNOST:

aktivna udeležba

OBVEZNOST:

samostojna izdelava mikroseminarske naloge v pisni obliki; predstavitev poročila in diskusija;

6

izdelava in uporaba astronomskih pripomočkov

aktivna udeležba na organizirani delavnici

OBVEZNOST:

aktivna udeležba

OBVEZNOST:

samostojna izdelava mikroseminarske naloge v pisni obliki, praktičen primer uporabe pripomočkov, fotografije o uporabi in rezultati uporabe zbrani v poročilu; predstavitev poročila in diskusija;

7

izdelava sklepne seminarske naloge in zagovor, iskanje in vrednotenje informacij, povezovanje astronomskih znanj v organizirano celoto, kompetenca pisnega in ustnega komuniciranja, javno nastopanje, sposobnost predstavitve in diskutiranja o konkretni astronomski in didaktični tematiki

OBVEZNOST:

izdelava in zagovor seminarja, morebiten dodaten zagovor vsebin iz predavanj in drugih absolviranih aktivnosti v okviru predmeta

OBVEZNOST:

izdelava in zagovor seminarja, morebiten dodaten zagovor vsebin iz predavanj in drugih absolviranih aktivnosti v okviru predmeta

8

zbiranje opazovalnih izkušenj in primerjava vremensko-opazovalnih pogojev med različnimi astronomskimi opazovanji

OBVEZNOST:

aktivna udeležba na vsaj treh organiziranih astronomskih opazovanjih;

OBVEZNOST:

samostojna izdelava načrta treh datumsko ločenih astronomskih opazovanj z amaterskimi optičnimi pripomočki, izvedba aktivnosti, dokumentiranje aktivnosti, pisno poročilo, predstavitev poročila in diskusija;

9

varnostni vidik astronomskih opazovanj na primeru opazovanja Sonca,

OBVEZNOST:

-udeležba na organiziranem opazovanju Sonca (Kope);

OBVEZNOST:

-udeležba na organiziranem opazovanju Sonca (Maribor);

10

interdisciplinarnost astronomije na primeru ogleda Sončnih ur

OBVEZNOST:

-ogled različnih sončnih ur (Muenchen)

OBVEZNOST:

- ogled različnih Sončnih ur (Maribor)

 

 

 

 

 

primerjava obveznosti med A in B:

 

A:

·        predavanja

·        5 dogodkov:

o   1, 7, 8,, 9: Kope (en dvodnevni termin)

o   2, 8, 10, : Muenchen (en dvodnevni termin)

o   3, 4, 5, 6, 8: Maribor (trije enodnevni termini: opazovanje s prostimi očmi (3,8) / Luna s teleskopom (4)/ delavnici (5,6))

·        vpis izpita

 

 

B:

·        predavanja

·        17 dogodkov:

o   1, 2, 5, 6: samostojno (6 terminov: samostojna izvedba, poročanje, pisna poročila)

o   3, 4, 7, 8 (3x), 9, 10: Maribor (11 terminov: samostojna izvedba, poročanje, pisna poročila)

·        vpis izpita

 

V obeh primerih program zaobjema 30 ur predavanj, 15 ur LV in 15 ur TV ter 60 ur samostojnega dela.


Udeležba na opazovanjih in delavnicah za posamezne generacije
(razpredelnice pregleda nosilec predmeta, red. prof. dr. Marko Marhl pred vpisom ocene):

Generacija 2006/2007 (klikni tukaj)

Generacija 2007/2008 (klikni tukaj)

Generacija 2008/2009 (klikni tukaj)

Generacija 2009/2010 (klikni tukaj)

Generacija 2010/2011 (klikni tukaj)

Generacija 2011/2012 (klikni tukaj)

Generacija 2012/2013 (klikni tukaj)


Spletne povezave dr. Marka Marhla in dr. Vladimirja Grubelnika

http://www.marhl.com/     http://www.grubelnik.com/


OD TU DALJE NEAKTUALNO (ARHIV STARIH NOVIC):


Strokovna ekskurzija na KOPE:   POTRJUJEM, GREMO JUTRI NA KOPE (20.5.-21.5.2011)

-po končanem obračunu stroškov za Muenchen sporočam, da imate vsi študenti, ki ste bili v Muenchnu, pri meni dobropis 5,5 EUR. Če nameravate iti na strokovno ekskurzijo na Kope, vam ta znesek prenesem (toliko je za vas cena nižja od objavljene). V kolikor pa ne nameravate na Kope, pa vam ta znesek vrnem (osebno).

-termin za Kope: 20.5. in 21.5.2011, (rezerva 27.5. in 28.5.2011), zaradi renoviranja Grmovškovega doma smo letos v Lukovem domu po enaki ceni, ki bi bila za Grmovškov dom!!!  :) 

-znesek: 38 EUR (za tiste iz Muenchna pa 32,5 EUR)

-vplačilo zneska je mogoče od včeraj dalje osebno meni (pokličite, preden me iščete, na 041 792 567); oseba je prijavljena, ko vplača celoten znesek. Sprememba prijave/odjave je mogoča v ponedeljek, 16.5.2011, takrat lahko tudi vrnem celoten vplačan znesek. V kolikor zaradi vremena izvedba 20.5. ne bi bila mogoča in bo izvedba v rezervnem terminu 27.5., so spet vse prijave/odjave mogoče v ponedeljek, 23.5.2011. Računamo na to, da se boste strokovne ekskurzije na Kope množično udeležili in tam predstavili svoje seminarske naloge.

Podroben program:

Strokovna ekskurzija na Grmovškov dom Kope bo 20.5. in 21.5.2011 (rezerva 27.5. in 28.5.2011):

Vsi študenti, ki ste bili v Muenchnu, dobite vrnjena 5,5 EUR. Če pa se boste udeležili ekskurzije na Kope, vam ta znesek upoštevamo pri vplačilu.

Cena za Kope znaša 38 EUR na osebo. Denar ŽE pobiram po predhodnem dogovoru (e-mail, GSM 041 792 567). Tisti, ki niste bili v Muenchnu, mi morate ob prijavi podati še podatke:

Podatki ob prijavi:
priimek
ime
letnik
vpisna številka
naslov stalnega bivališča
datum in kraj rojstva
vrsta osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
številka osebnega dokumenta
osebni dokument veljaven do???
GSM
želja biti skupaj v sobi s kom (dogovor naj bo obojestranski)   
vege. prehrana: da ali ne

Zadnji dan za vplačilo je 16.5.2011. Ekskurzija je na lastno odgovornost, s čimer se strinjate ob vplačilu.

Znesek vključuje:

 • namestitev v Lukovem domu na Kopah
 • 1 x polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja)  + turist. taksa
 • topel čaj ob astronomskih opazovanjih
 • najem prostorov za izvedbo aktivnosti v okviru ekskurzije

Opis Grmovškovega doma najdete na naslednji povezavi: http://www.vabo.si/nastanitve/grmovskov_dom_kope.aspx 

Cena ne vključuje prevoza. Prevoz si organizirajte sami.

PROGRAM

petek:
09:00 odhod izpred Pedagoške fakultete Maribor
10:15 postanek pri SPAR-u v Slovenj Gradcu (tu se nam lahko pridružite tisti, ki ne štartate v MB)
11:00 prihod na Grmovškov dom in nastanitev, priprava prostorov za delo (velika restavracija)
12:00 dnevno astronomsko opazovanje Sonca
13:00 kosilo
14:00 uvod in predstavitev programa dela, predstavitev seminarjev (prvi del, 2,5 polne ure)
16:30 odmor
17:00 predstavitev seminarjev (drugi del, 2 polni uri)
19:00 večerja
19:30 predavanje - teoretična priprava na nočna astronomska opazovanja (Vlado)
20:30 pohod na Veliko Kopo (cca. 30 min hoje)
21:00 astronomska opazovanja in predstavitve opazovalnih seminarjev na Veliki Kopi (tretji del, 2 polni uri)
01:00 vrnitev proti Grmovškovemu domu
01:30 spanje (ali prebiranje "astronomskih knjig").

sobota:
09:30 bujenje
10:00 zajtrk
11:00 rezervni termin za predstavitev seminarjev (četrti del)
??:?? po končanih obveznostih odhod domov


POMEMBNE INFORMACIJE IN OPOZORILA:

Udeležba na Astronomskem taboru je na lastno odgovornost.
Prevoz je v lastni režiji.
Bivamo v objektu Lukov dom (etažni WC in kopalnica, sobe dvo-, tro- in večposteljne).

Zbirališče:
09:00 pred vhodom Pedagoške fakultete Maribor ali
10:15 pri SPAR-u v Slovenj Gradcu.

S seboj prinesite:
- topla oblačila (nočna opazovanja) (klikni in poglej primer
ustrezno oblečenega posameznika) in
- športna oblačila (pohod)
- pohodno obutev (razmočen teren)
- brisačo
- potrebščine za osebno higieno
- neobvezno: armafleks (za opazovanja na Veliki Kopi)
- po želji: športne pripomočke (žoga, badminton, ...)
- po možnosti tudi svojo astronomsko opremo: fotoaparate, teleskope, daljnoglede, ...

Link do cenika Lukovega doma: http://www.vabo.si/nastanitve/lukov_dom_kope/cenik_nastavitev.aspx  (normalna cena bi bila cca 55 eur, a imamo znaten popust). 

Strokovna ekskurzija v Muenchen:

ODHOD je v petek, 7.3.2008 zjutraj. Dobimo se najkasneje ob 04:45 pred vhodom Pedagoške fakultete Maribor, odhod avtobusa je ob 05:00.

Kakršne koli dodatne informacije dobite na GSM (041 792 567, Repnik) ali me kontaktirate na e-mail: robert.repnik@uni-mb.si . Prosim, da se o tem urgentnem obvestilu obvestite med seboj.

Ostali podatki v zvezi z ekskurzijo.

Cena je 95 EUR na osebo. Žal so se stroški hotela (Hotel Daheim je še vedno najugodnejši) in transporta zaradi dviga cen naftnih derivatov glede na lani dvignili.

Cena ekskurzije vključuje:
avtobusni prevoz na relaciji Maribor - Muenchen - Maribor, turističnega vodiča, vstopnino v rudnik soli v Salzburgu, nočitev z zajtrkom v hotelu Daheim v Muenchnu, vstopnino v Tehniški muzej v Muenchnu, vstopnino v Zeiss planetarij v Muenchnu.

Ob prijavi mi morate posredovati naslednje podatke:

priimek
ime
letnik
vpisna številka
naslov stalnega bivališča
datum in kraj rojstva
vrsta osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
številka osebnega dokumenta
osebni dokument veljaven do???
GSM

Ob prijavi podpišete se strinjate in s plačilom podate izjavo, da se ekskurzije udeležujete na lastno odgovornost.

Organizacija skupinskega zavarovanja ni predvidena, zato vam priporočamo, da si vsa zavarovanja po lastni presoji organizirate sami (dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje ipd.).

Pri prijavi bom poleg PREDNOSTNEGA SEZNAMA, na katerem bodo študenti, vpisani k izbirnemu predmetu Astronomija na smeri razredni pouk ter seveda izvajalci predmeta, sprejemal podatke tudi za REZERVNI SEZNAM. Če imate željo, da gre še kdo z nami, morate zanj vplačati polni znesek in podati vse zgoraj navedene podatke.

Sedež na avtobusu ima garantiran tisti, ki je ob prijavi podal vse podatke ter ko ima vplačano CELOTNO CENO strokovne ekskurzije.

Celotno ceno lahko vplačate v enem znesku (95 EUR) ali v obrokih v spodaj navedenih terminih.

Obročno vplačevanje je predvideno v naslednjih terminih (pri datumih in urah NI NAPAK):
novembrski obrok:
6.11.2007 od 16:00 do 17:00 in 13.11.2007 od 17:00 do 18:00, kabinet 1.45/1, obrok 30 EUR ali več,
decembrski obrok
11.12.2007 od 17:00 do 18:00, kabinet 1.45/1, obrok 30 EUR ali več,
januarski obrok
8.1.2008 od 17:00 do 18:00, kabinet 1.45/1, obrok 30 EUR ali več,
februarski obrok
12.2.2008 od 17:00 do 18:00, kabinet 1.45/1, manjkajoči znesek do vrednosti 95 EUR.

Odpoved in posledično vračilo celotnega vplačanega zneska je možna do vključno 1.3.2008. Kasneje je vračilo denarja mogoče le, če se namesto osebe, ki je odpovedala udeležbo, ekskurzije udeleži druga oseba (prednostno iz rezervnega seznama).


  ASTRO OPAZOVANJA IN DELAVNICE

POTRJUJEMO termin: konzultacije in delavnice bodo izvedene 8. aprila 2008, s pričetkom ob 16:00 v predavalnici 0.4.

Od 16:00 do 17:00 bo uvodno predavanje (mag. Grubelnik), nato bodo izvedene konzultacije glede seminarskih nalog.

Od 17:00 do 19:00 bosta izvedeni dve delavnici:

- astronomski računalniški programi in internet
- izdelava in uporaba astronomskih pripomočkov

OPOZORILO: udeležba na obeh delavnicah je obvezna!

V primeru lepega vremena bo po končanih delavnicah organizirano še astronomsko opazovanje pred vhodom fakultete (Luna in zimsko-pomladanska ozvezdja).

Opomba: prijave za Kope že zbiram, denar za Kope lahko prinesete na delavnice (resnično prosim za točen znesek, 31 EUR za običajne prijavitelje oziroma 29 EUR za tiste, ki ste bili v Muenchnu).  


Opazovanje Sonca, ogled sončnih ur v Mariboru, zvečer opazovanje ozvezdij in planetov pomladansko-poletnega neba

Obvezno za tiste, ki opravljate opazovanja po verziji C (niste bili v Muenchnu in ne na Kopah). Vabljeni pa seveda vsi.

V torek, 27.5.2008 ob 10:30 se dobimo pred vhodom PeF, opazujemo Sonce s teleskopom. Ob 11:00 gremo na pohod po mestu, na ogled Sončnih ur v Mariboru. Predvidoma se vrnemo okoli 13:00.

V torek, 27.5.2008 ob 21:30 se dobimo pred vhodom PeF, opazovali bomo ozvezdja in planete pomladansko-poletnega neba.

PROSIM, DA SE ZARADI KRATKEGA ROKA OBVESTITE MED SEBOJ.

 


  Strokovna ekskurzija na Grmovškov dom Kope bo 9. in 10. maja 2008:

Vsi študenti, ki ste bili v Muenchnu, dobite vrnjena 2 EUR. Če pa se boste udeležili ekskurzije na Kope, vam ta znesek upoštevamo pri vplačilu.

Cena za Kope znaša 35 EUR na osebo. Denar ŽE pobiram v času govorilnih ur ali po predhodnem dogovoru v drugih terminih (e-mail, GSM). Tisti, ki niste bili v Muenchnu, mi morate ob prijavi podati še podatke:

Podatki ob prijavi:
priimek
ime
letnik
vpisna številka
naslov stalnega bivališča
datum in kraj rojstva
vrsta osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
številka osebnega dokumenta
osebni dokument veljaven do???
GSM
želja biti skupaj v sobi s kom (dogovor naj bo obojestranski)   
vege. prehrana: da ali ne

Zadnji dan za vplačilo je 22.4.2008. Ekskurzija je na lastno odgovornost, s čimer se strinjate ob vplačilu.

Znesek vključuje:

Opis Grmovškovega doma najdete na naslednji povezavi: http://www.vabo.si/nastanitve/grmovskov_dom_kope.aspx 

Cena ne vključuje prevoza. Prevoz si organizirajte sami.

PROGRAM

petek 9.5.2008:
09:00 odhod izpred Pedagoške fakultete Maribor
10:15 postanek pri SPAR-u v Slovenj Gradcu (tu se nam lahko pridružite tisti, ki ne štartate v MB)
11:00 prihod na Grmovškov dom in nastanitev, priprava prostorov za delo (velika restavracija)
12:00 dnevno astronomsko opazovanje Sonca
13:00 kosilo
14:00 uvod in predstavitev programa dela, predstavitev seminarjev (prvi del, 2,5 polne ure)
16:30 odmor
17:00 predstavitev seminarjev (drugi del, 2 polni uri)
19:00 večerja
19:30 predavanje - teoretična priprava na nočna astronomska opazovanja (Vlado)
20:30 pohod na Veliko Kopo (cca. 30 min hoje)
21:00 astronomska opazovanja in predstavitve opazovalnih seminarjev na Veliki Kopi (tretji del, 2 polni uri)
01:00 vrnitev proti Grmovškovemu domu
01:30 spanje (ali prebiranje "astronomskih knjig").

sobota 10.5.2008:
09:30 bujenje
10:00 zajtrk
11:00 rezervni termin za predstavitev seminarjev (četrti del)
??:?? po končanih obveznostih odhod domov


POMEMBNE INFORMACIJE IN OPOZORILA:

Udeležba na Astronomskem taboru je na lastno odgovornost.
Prevoz je v lasni režiji.
Bivamo v objektu Grmovškov dom (etažni WC in kopalnica, sobe dvo-, tro- in večposteljne).

Zbirališče:
09:00 pred vhodom Pedagoške fakultete Maribor ali
10:15 pri SPAR-u v Slovenj Gradcu.

S seboj prinesite:
- topla oblačila (nočna opazovanja) (klikni in poglej primer
ustrezno oblečenega posameznika) in
- športna oblačila (pohod)
- pohodno obutev (razmočen teren)
- brisačo
- potrebščine za osebno higieno
- neobvezno: armafleks (za opazovanja na Veliki Kopi)
- po želji: športne pripomočke (žoga, badminton, ...)
- po možnosti tudi svojo astronomsko opremo: fotoaparate, teleskope, daljnoglede, ...


PREDVIDEN ČASOVNI RAZPORED AKTIVNOSTI (štud. leto 2007 / 2008)
(vedno so prilagajanja zaradi vremena, a se aktivnosti praviloma vedno v celoti izvedejo):

VSI TERMINI SO ZAENKRAT OKVIRNI; POTRDITEV BO OBJAVLJENA SPROTI NA TEJ STRANI.

1. predavanja
jesen in zima, ob aktualnih astronomskih dogodkih sproti

2. vaje, opazovanja in ekskurzije
jesen
- Luna (PeF-obvezno), predvideni termini: 23. in 24. oktober, 20. in 21. november, 18. in 19. december
- ozvezdja in planeti (PeF) [jesensko nebo]

zima
- izpitno obdobje 28. januar do 22. februar
- Luna (PeF) rezervni termini bodo objavljeni naknadno

- ozvezdja in planeti (PeF) [zimsko nebo], predvideni termini 8. in 9. januar
- astronomski računalniški programi in internet (PeF) [april-obvezno]
- izdelava in uporaba astronomskih pripomočkov (PeF) [april-obvezno]
- uvodno predavanje za Muenchen (planetarij, Tehniški muzej) PeF, 29. februar
- planetarij, astronomske vsebine v muzeju (Tehniški muzej Muenchen) [februar ali marec], predviden termin: 7. in 8. marec

pomlad
- Luna (PeF) rezervni termini bodo objavljeni naknadno
- ozvezdja in planeti (PeF) [spomladansko nebo], rezervni termini bodo objavljeni naknadno
- Sonce: opazovanje Sonca, izdelava modelov sončnih ur, ogled sončnih ur v Mariboru (PeF, mesto Maribor) [maj]
- opazovanje Sonca, ozvezdja in planeti, predstavitev seminarjev (Kope) [maj ali junij], predvideni termini 9. in 10. maj, 16. in 17. maj
- morebiten dodaten termin predstavitev seminarjev (PeF) [september]


Tisti študenti, ki ste bili v Muenchnu IN NE GRESTE na Kope, se do konca aprila oglasite pri meni, da vam vrnem po 2 EUR na osebo.

Vsi, ki pa greste na Kope in še nimam vaših podatkov, mi jih prosim čim prej pošljite na moj e-mail. Prav tako pa mi do konca aprila prinesite še manjkajoči znesek denarja, če niste vplačali v celoti 31 EUR (oz. 29 EUR za tiste iz Muenchna).

 R. Repnik


Termina predstavitev seminarskih nalog na PeF:

Tisti, ki ne boste predstavili seminarske na Kopah, jih lahko predstavite v naslednjih DVEH terminih na Pedagoški fakulteti Maribor (prostor bo sporočen naknadno):

- četrtek, 12. junij 2008 od 15:00 do 18:00

- četrtek, 11. september od 15:00 do 18:00

Vsaj teden dni pred predstavitvijo svojo predstavitev prijavite na moj e-mail robert.repnik@uni-mb.si . Sporočite tudi, če za predstavitev potrebujete kaj posebnega (računalnik, projektor, grafoskop...). Skupina, ki predstavlja svojo seminarsko nalogo v določenem terminu, mora priti ob 15:00 in tudi prisostvovati predstavitvam ostalih skupin. Hkrati pa ste na predstavitve v teh dveh terminih vabljeni vsi študenti predmeta, čeprav boste svojo seminarsko predstavili že na Kopah.


 Izvedba opazovanj:

V torek, 3. marca 2009 ob 20:00, bomo izvedli opazovanje Lune, zimskih ozvezdij, objektov globokega vesolja ter planeta Saturna. Četudi ste Luno že opazovali, se opazovanja udel

ežite zaradi drugih objektov, saj je zimsko nočno nebo še posebej bogato.

V primeru slabega vremena v torek, 3.3.2009 se opazovanje prestavi za 1 dan, torej na sredo, 4.3.2009 ob 20:00.

Dobimo se pred vhodom PeF. Opazovanje bo trajalo največ 1 šolsko uro. Obvestite se prosim med seboj. Zaradi opazovanj bodite res toplo oblečeni in primerno obuti. Verjetno bo nesramno mrzlo.

Obvestilo, če opazovanje na objavljen dan bo ali ne, najdete na tej strani na dan opazovanja od 11:00 dalje. V primeru negotovosti me lahko popoldne pokličete na GSM 041 792 567. R. Repnik.


  Strokovna ekskurzija v Muenchen:

ODHOD je v petek, 6.3.2008 zjutraj. Dobimo se najkasneje ob 04:45 pred vhodom Pedagoške fakultete Maribor, odhod avtobusa je ob 05:00. Da se ne bi kdo zaspal, se malo pokličite zjutraj med seboj... Povratek težko napovemo, saj bo promet v soboto nazaj proti Sloveniji zaradi predvidenega sneženja potekal počasneje. Iz Muenchna odrinemo predvidoma med 16:00 in 17:00 uro, podrobneje se dogovorimo na sami poti.

Kakršne koli dodatne informacije dobite na GSM (041 792 567, Repnik) ali me kontaktirate na e-mail: robert.repnik@uni-mb.si . Prosim, da se o tem urgentnem obvestilu obvestite med seboj.

Ostali podatki v zvezi z ekskurzijo.

Cena ekskurzije vključuje:
avtobusni prevoz na relaciji Maribor - Muenchen - Maribor, turističnega vodiča, vstopnino v rudnik soli v Salzburgu, nočitev z zajtrkom v hotelu Daheim v Muenchnu, vstopnino v Tehniški muzej v Muenchnu, vstopnino v Zeiss planetarij v Muenchnu.

Ob prijavi mi morate posredovati naslednje podatke (če mi še kdo teh podatkov ni poslal, naj to nemudoma stori, da ne bomo imeli zapletov v hotelu):

priimek
ime
letnik
vpisna številka
naslov stalnega bivališča
datum in kraj rojstva
vrsta osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
številka osebnega dokumenta
osebni dokument veljaven do???
GSM

Seboj imejte veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ALI potni list), primerno obutev in obleko (pričakujejo se temperature okoli 0 st.C, v soboto sneženje), nekaj gotovine.

Z vplačilom ste se strinjali, da se ekskurzije udeležujete na lastno odgovornost.

Organizacija skupinskega zavarovanja ni predvidena, zato vam priporočamo, da si vsa zavarovanja po lastni presoji organizirate sami (dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje ipd.).


  Strokovna ekskurzija v Muenchen:

ODHOD je v petek, 6.3.2008 zjutraj. Dobimo se najkasneje ob 04:45 pred vhodom Pedagoške fakultete Maribor, odhod avtobusa je ob 05:00. Da se ne bi kdo zaspal, se malo pokličite zjutraj med seboj... Povratek težko napovemo, saj bo promet v soboto nazaj proti Sloveniji zaradi predvidenega sneženja potekal počasneje. Iz Muenchna odrinemo predvidoma med 16:00 in 17:00 uro, podrobneje se dogovorimo na sami poti.

Kakršne koli dodatne informacije dobite na GSM (041 792 567, Repnik) ali me kontaktirate na e-mail: robert.repnik@uni-mb.si . Prosim, da se o tem urgentnem obvestilu obvestite med seboj.

Ostali podatki v zvezi z ekskurzijo.

Cena ekskurzije vključuje:
avtobusni prevoz na relaciji Maribor - Muenchen - Maribor, turističnega vodiča, vstopnino v rudnik soli v Salzburgu, nočitev z zajtrkom v hotelu Daheim v Muenchnu, vstopnino v Tehniški muzej v Muenchnu, vstopnino v Zeiss planetarij v Muenchnu.

Ob prijavi mi morate posredovati naslednje podatke (če mi še kdo teh podatkov ni poslal, naj to nemudoma stori, da ne bomo imeli zapletov v hotelu):

priimek
ime
letnik
vpisna številka
naslov stalnega bivališča
datum in kraj rojstva
vrsta osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
številka osebnega dokumenta
osebni dokument veljaven do???
GSM

Seboj imejte veljaven osebni dokument (osebna izkaznica ALI potni list), primerno obutev in obleko (pričakujejo se temperature okoli 0 st.C, v soboto sneženje), nekaj gotovine.

Z vplačilom ste se strinjali, da se ekskurzije udeležujete na lastno odgovornost.

Organizacija skupinskega zavarovanja ni predvidena, zato vam priporočamo, da si vsa zavarovanja po lastni presoji organizirate sami (dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje ipd.).


  Za Muenchen: končni znesek je 93 EUR. Vaše celotno vplačilo naj bo pri meni najkasneje do 23.1.2009 (do konca predavanj v zimskem semestru)!!!

Najdete me lahko v času govorilnih ur (novi termin je četrtek med 14:30 in 15:30) ali praktično kadarkoli. Če me slučajno za trenutek ni v kabinetu, me pokličite na GSM 041 792 567, na fakulteti sem sigurno.

Strokovna ekskurzija v Muenchen:

ODHOD je v petek, 6.3.2008 zjutraj ob 05:00. Dobimo se najkasneje ob 04:45 pred vhodom Pedagoške fakultete Maribor, odhod avtobusa je ob 05:00.

Kakršne koli dodatne informacije dobite na GSM (041 792 567, Repnik) ali me kontaktirate na e-mail: robert.repnik@uni-mb.si .

Ostali podatki v zvezi z ekskurzijo.

Cena ekskurzije vključuje:
avtobusni prevoz na relaciji Maribor - Muenchen - Maribor, turističnega vodiča, vstopnino v rudnik soli v Salzburgu, nočitev z zajtrkom v hotelu Daheim v Muenchnu, vstopnino v Tehniški muzej v Muenchnu, vstopnino v Zeiss planetarij v Muenchnu.

OBVEZNO mi v mailu pošljite naslednje vaše podatke:

priimek
ime
letnik na fakulteti
vpisna številka
naslov stalnega bivališča
datum in kraj rojstva
vrsta osebnega dokumenta (potni list -PL ali osebna izkaznica -OI)
številka osebnega dokumenta
osebni dokument veljaven do ???
GSM
e-mail

S plačilom zadnjega obroka vplačila se strinjate, da se ekskurzije udeležujete na lastno odgovornost.

Organizacija skupinskega zavarovanja ni predvidena, zato vam priporočamo, da si vsa zavarovanja po lastni presoji organizirate sami (dodatno nezgodno zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje ipd.).

Pri prijavi bom poleg PREDNOSTNEGA SEZNAMA, na katerem bodo študenti, vpisani k izbirnemu predmetu Astronomija na smeri razredni pouk ter seveda izvajalci predmeta, sprejemal podatke tudi za REZERVNI SEZNAM. Če imate željo, da gre še kdo z nami, morate zanj vplačati polni znesek in podati vse zgoraj navedene podatke. Trenutno imam še 2 mesti prosti.

Odpoved in posledično vračilo celotnega vplačanega zneska je možna do vključno 1.3.2008. Kasneje je vračilo denarja mogoče le, če se namesto osebe, ki je odpovedala udeležbo, ekskurzije udeleži druga oseba (prednostno iz rezervnega seznama).

 


Odločitev je padla! Odločili smo se na podlagi telefonskega pogovora s Hidrometeorološkim zavodom RS, kjer so nam zagotovili, da bo v severovzhodni Sloveniji (tudi zahodno Pohorje) v noči iz petka na soboto še jasno.

Torej: NA KOPE GREMO ta teden, v petek, po programu spodaj.

Če še kdo kaj posebnega potrebuje za predstavitev seminarja, naj sporoči na mail: robert.repnik@uni-mb.si .

Še enkrat: vzemite s seboj topla oblačila, kaj glasbe in obilo dobre volje.


  Izvedba opazovanj in delavnic (delavnice so obvezne za vse) NOVO

Delavnice bodo izvedene v torek, 5.05.2009 ob 17:15, končali bomo do 19:15. Zberemo se pred učilnico 1.48 v prvem nadstropju. Razdelili se bomo v 2 približno enaki skupini. Skupina A bo med 17:15 in 18:15 v prostoru 1.3, isti čas bo skupina B v prostoru 1.48. Nato (od 18:15 do 19:15) obe skupini zamenjata prostor. Delavnici sta obvezni za vse in bosta v vsakem primeru izvedeni. Predlagam, da interesenti za Kope prinesete tudi 35 EUR (tisti iz Muenchna 33 EUR) kar na delavnice.

Isti dan zvečer so ob 20:30 uri pred PeF predvidena astronomska opazovanja Lune (in tudi zimskih ozvezdij ter planetov). Delavnice bodo izvedene v vsakem primeru, opazovanja zvečer pa odpadejo zaradi slabe vremenske napovedi.


 
 Astronomska opazovanja na Kopah (Grmovškov dom),   14. in 15. maj 2010  ODPADEJO TA VIKEND
 
(Predvidoma bomo opazovanja izvedli 1 teden kasneje, po delno spremenjenem programu, obvestilo o tem še sledi):  
            Potrditev ali odpoved bo na tem mestu objavljena, 20.5.2010 ob 11:00.
 
Strokovna ekskurzija na Grmovškov dom Kope bo 21. in 22. maja 2010 , sledi še spremenjen program, danes do večera, vse nove prijave in odjave so mogoče do vključno torka do večera.:
Vsi študenti, ki ste bili v Muenchnu, dobite vrnjena 2 EUR. Če pa se boste udeležili ekskurzije na Kope, vam ta znesek upoštevamo pri vplačilu.
Cena za Kope znaša 35 EUR na osebo. Denar in prijavne podatke (če mi jih niste dali že za Muenchen) ŽE pobiram. Pokličite me na GSM 041 792 567, da se dogovorimo, kdaj mi jih predate.
Čeprav ste mi tisti, ki ste bili v Muenchnu, že oddali osebne podatke, mi sporočite, če želi kdo vegetariansko prehrano.
Tisti, ki niste bili v Muenchnu, mi morate ob prijavi podati še podatke:
Podatki ob prijavi (jih vi osebno vpišete v moj računalnik, ne mi jih pošiljati po mailu):
priimek
ime
letnik
vpisna številka
naslov stalnega bivališča
datum in kraj rojstva
vrsta osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
številka osebnega dokumenta
osebni dokument veljaven do???
GSM
vege prehrana: da / ne
 
Razmislite tudi (želje bomo poskušali v največji meri upoštevati na kraju samem):
želja biti skupaj v sobi s kom (dogovor naj bo obojestranski)
ali lahko greste na strokovno ekskurzijo tudi v rezervnem terminu (teden kasneje)
Zadnji dan za vplačilo je 7.5.2010 do 12:00. Ekskurzija je na lastno odgovornost, s čimer se strinjate ob prijavi.
Znesek vključuje:
 • namestitev v Grmovškovem domu na Kopah
 • 1 x polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja)
 • topel čaj ob astronomskih opazovanjih
 • uporabo astronomske in medijske opreme
 • najem prostorov za izvedbo aktivnosti v okviru ekskurzije
Znesek NE vključuje:
 • zavarovanj (z oddajo prijave se strinjate, da se udeležujete strokovne ekskurzije na lastno odgovornost)
 • prevoza (prevoz si organizirajte sami)
Opis Grmovškovega doma najdete na naslednji povezavi: http://www.vabo.si/nastanitve/grmovskov_dom_kope.aspx 
 
PROGRAM

petek:
09:00 odhod izpred Pedagoške fakultete Maribor
10:15 postanek pri SPAR-u v Slovenj Gradcu (tu se nam lahko pridružite tisti, ki ne štartate v MB)
11:00 prihod na Grmovškov dom in nastanitev, priprava prostorov za delo (velika restavracija)
12:00 dnevno astronomsko opazovanje Sonca
13:00 kosilo v mali restavraciji
14:00 uvod in predstavitev programa dela, predstavitev seminarjev (prvi del, 2,5 polne ure) (velika restavracija)
16:30 odmor
17:00 predstavitev seminarjev (drugi del, 2 polni uri) (velika restavracija)
19:00 večerja v mali restavraciji
19:30 predavanje - teoretična priprava na nočna astronomska opazovanja (Vlado) (velika restavracija)
20:30 priprava opazovanj pred Grmovškovim domom, pavze med opazovanji v Lovski sobi
21:00 astronomska opazovanja in predstavitve praktičnih znanj iz opazovalnih seminarjev (tretji del, 4 polne ure)
01:00 spanje (ali prebiranje "astronomskih knjig" v Lovski sobi ob kaminu).

sobota:
09:30 bujenje
10:00 zajtrk v mali restavraciji
11:00 rezervni termin za predstavitev seminarjev (četrti del) (velika restavracija)
??:?? po končanih obveznostih odhod domovPOMEMBNE INFORMACIJE IN OPOZORILA:
Udeležba na Astronomskem taboru je na lastno odgovornost.
Prevoz je v lasni režiji.
Bivamo v objektu Grmovškov dom (etažni WC in kopalnica, sobe dvo-, tro- in večposteljne).
Zbirališče:
09:00 pred vhodom Pedagoške fakultete Maribor ali
10:15 pri SPAR-u v Slovenj Gradcu.

S seboj prinesite:
- topla oblačila (nočna opazovanja) (klikni in poglej primer
ustrezno oblečenega posameznika)
- če potrebujete kaj za svojo predstavitev seminarja (grafoskop, globus...), to sporočite R.Repniku še v aprilu. Računalnik in projektor bo na voljo.

- pohodno obutev (razmočen teren)
- brisačo
- potrebščine za osebno higieno
- neobvezno: armafleks
- po želji: športne pripomočke (žoga, badminton, ...)
- po možnosti tudi svojo astronomsko opremo: fotoaparate, teleskope, daljnoglede, ...

 

 


 Astronomsko opazovanje, 23.3.2011 ob 21.00

Jutri, v sredo, 23.3.2011, bodo z začetkom ob 21:00 pred fakulteto astronomska opazovanja. Program: opazovanja s prostimi očmi (zimsko-pomladanska ozvezdja), opazovanja s teleskopom (planet Saturn, Orionova meglica, Plejade). Luna ne bo vidna.