Raziskave površinskih pojavov in defektov v planparalelni tekočekristalni celici

Aplikativni prikaz statike in dinamike defektov v tekočih kristalih

Aplikativni prikaz strukturnih in faznih prehodov v konfiniranih tekočih kristalih

Aplikativni prikaz analogije tekočih kristalov in razvoja vesolja