Na Oddelku za fiziko Pedagoške fakultete sem redno zaposlen kot asistent. Opravljam seminarske in laboratorijske vaje. V obdobju veljavnosti zadnje habilitacije in v tekočem študijskem letu sem izvajal/izvajam vaje pri naslednjih predmetih (smer):

Fizika (Pthv in...) [letos]

Fizika 2 (Fi, Fi in...) [letos]

Fizikalni eksperimenti 2 (Fi, Fi in...) [letos]

Izobraževalna tehnologija, računalništvo (Rp) [letos]

Multimedija 1, (razne smeri) [letos]

Fizika (Bi-Ke)

Osnove fizike (Ma in...)

Didaktika fizike 1, eksperimentalne vaje (Fi, Fi in...)

Didaktika fizike 2, eksperimentalne vaje (Fi, Fi in...)