Dosedanje izobraževanje

Osnovna šola Muta (1.-5.razred), Vuzenica (6.-8. razred)

Srednja strojno-kovinarska šola Ravne na Koroškem (1989-1993)

Fakulteta za strojništvo (1993-1998), absolvent

Pedagoška fakulteta (1994-1999), Univerza v Mariboru, diploma iz enopredmetne fizike 1999

Magisterij, Oddelek za fiziko, Pedagoška fakulteta Maribor (2005), magister znanosti

Profesionalna kariera

Asistent za fiziko in multimedijo, 2000-

Področja raziskovalnega dela

Specializacija podiplomskega študija: Področje tekočih kristalov (numerične simulacije, dvoosnost, zlom simetrije, popularizacija znanosti, aplikativni prikaz na spletnih straneh, Laboratorij kompleksnih sistemov, vključen v projekte:
   Cosmos in the Laboratory ter
   Liquid Crystals; Laboratory of Physics)

Multimedija (sodelovanje pri študiji uporabe računalnika v izobraževanju, didaktični eksperiment: internet in pouk fizike, aplikativni prikazi faznih prehodov, defektov in analogij s tekočimi kristali na spletnih straneh)

Astronomija (multimedijska astronomska predavanja, spletne strani, predsednik Univerzitetnega observatorija Pedagoške fakultete Maribor, popularizacija-astronomski naravoslovni dnevi v osnovnih in srednjih šolah, sodelovanje pri izbirnem predmetu Astronomija na štud. smeri razredni pouk na Pedagoški fakulteti Maribor, izvedba astronomskih aktivnosti na Pedagoški fakulteti Maribor - astronomski tabor, astronomska opazovanja,... , predsednik Astronomskega društva Polaris na Koroškem, kot član Astronomskega društva Kmica delegat v Astronomski zvezi Slovenije)