COBISS  

ROBERT REPNIK (fizika) [21815]

Osebna bibliografija za obdobje 1999 - marec 2005

Datum izpisa: 25.03.2005


ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIDANŠEK, Aleksander, KRALJ, Samo, REPNIK, Robert, LAHAJNAR, Gojmir, RAPPOLT, M..., AMENITSCH, H..., BERNSTORFF, S.... Smectic ordering of octylcyanobiphenyl confined to control porous glasses. J. phys., Condens. matter, 2000, 12, str. A431-A436, ilustr. [COBISS.SI-ID 9631752]
JCR IF: 1.608; SE, x: 1.422 (9/54), physics, condensed matter
 

2. REPNIK, Robert, MATHELITSCH, Leopold, SVETEC, Milan, KRALJ, Samo. Physics of defects in nematic liquid crystals. Eur. j. phys., 2003, 24, str. 481-491, ilustr. [COBISS.SI-ID 12755208]
JCR IF: 0.503; SE, x: 0.588 (10/18), education, scientific disciplines, x: 1.855 (49/68), physics, multidisciplinary
 

3. MATHELITSCH, Leopold, REPNIK, Robert, BRADAČ, Zlatko, VILFAN, Mojca, KRALJ, Samo. Flussigkristalle im Überblick : Unentbehrlich in Natur, Technik und Forschung. Phys. Unserer Zeit, 2003, vol. 34, str. 134-139. [COBISS.SI-ID 17476903]
 


 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. REPNIK, Robert, BRADAČ, Zlatko, KRALJ, Samo, KRAŠNA, Marjan. Presentation of liquid crystals' structure and its defects for educational purposes. V: AURER, Boris (ur.), KERMEK, Dragutin (ur.). 14th International Conference on Information and Intelligent Systems, Varaždin, Croatia, September 24-26, 2003. IIS 2003 : conference proceeding. Varaždin; Zagreb: Faculty of Organization and Informatics Varaždin, 2003, str. 121-128, ilustr. [COBISS.SI-ID 12776200]
 


 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. REPNIK, Robert, GERLIČ, Ivan, KRALJ, Samo. Vpliv zunanjega polja na dvoosno strukturo nematičnega linijskega defekta. V: MUSAR, Aleš (ur.), FLORJANČIČ, Urška (ur.). Raziskovalno delo podiplomskih študentov Slovenije, Naravoslovje in tehnika. Ljubljana: Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000, ilustr., str. 273-280, ilustr. [COBISS.SI-ID 10309896]
 


 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ZIDANŠEK, Aleksander, REPNIK, Robert, LAHAJNAR, Gojmir, KRALJ, Samo. Effect of confinemet on nematic - smectic A phase transition. V: HIDALGO-ÁLVAREZ, R... (ur.). 4th Liquid Matter Conference, University of Granada, Spain, 3-7 July, 1999, (Europhysics Conference Abstracts, Vol. 23C). [S. l.]: European Physical Society, 1999. [COBISS.SI-ID 14233895]
 

7. ZIDANŠEK, Aleksander, REPNIK, Robert, LAHAJNAR, Gojmir, KRALJ, Samo. Effect of confinement on nematic - smectic A phase transition. V: PERKOWSKI, Paweł (ur.), OLIFIERCZUK, Marek (ur.). XIII Conference on Liquid Crystals, 13-17 September 1999, Krynica Zdrój, Poland. Abstracts : chemistry, physics and applications. Warsaw: Studio Bel, 1999, str. 138. [COBISS.SI-ID 8871688]
 

8. REPNIK, Robert, GERLIČ, Ivan, BRADAČ, Zlatko, SLAVINEC, Mitja, KRALJ, Samo. Liquid crystals : laboratory of physics. V: The 18th International Liquid Crystal Conference, ILCC 2000, July 24-28, 2000, Sendai International Center, Sendai, Japan. Abstracts. Sendai: The Japanese Liquid Crystal Society, 2000, str. 515. [COBISS.SI-ID 10123272]
 

9. REPNIK, Robert, BRADAČ, Zlatko, AMBROŽIČ, Milan, MATHELITSCH, Leopold, KRALJ, Samo. Nematic liquid crystals : laboratory of physics. V: 6th European Conference on Liquid Crystals, March 25-30, 2001, Halle (Saale). ECLC 2001. Halle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Chemie: Institut für Physikalische Chemie, 2001, str. 8-P 23. http://lizika.pfmb.uni-mb. si/~robi/complex/computer_presentation_halle/halle_presentation.html. [COBISS.SI-ID 10633736]
 

10. REPNIK, Robert, BRADAČ, Zlatko, MATHELITSCH, Leopold, KRALJ, Samo. Cosmology in the laboratory. V: 5th Liquid Matter Conference of the European Physical Society, Konstanz, 2002. Abstracts book, (Europhysics conference abstracts, Vol. 26F). [S. l.]: European Physical Society, 2002, str. 115-116. [COBISS.SI-ID 12039944]
 

11. REPNIK, Robert, KRALJ, Samo, VIRGA, Epifanio G. Field induced transformations in the core of nematic defects of stength M=1. V: 19th International Liquid Crystal Conference 2002, Edinburgh, UK, 30 June - 5 July 2002. Book of abstracts. [S. l.]: British Liquid Crystal Society, 2002, str. P472. [COBISS.SI-ID 11932424]
 

12. REPNIK, Robert, KRALJ, Samo, ŠKARABOT, Miha. Površinsko inducirana biaksialnost v nematičnih tekočih kristalih. V: ROBNIK, Marko (ur.), KOROŠAK, Dean (ur.). 1. simpozij fizikov Univerze v Mariboru, Maribor, 19. in 20. december 2002. Zbornik povzetkov. Maribor: CAMTP, 2002, [1] f. [COBISS.SI-ID 12216072]
 

13. BRADAČ, Zlatko, KRALJ, Samo, REPNIK, Robert, ŽUMER, Slobodan. Vesolje in tekoči kristali : Kibble Zurkov scenarij. V: MUŠEVIČ, Igor (ur.), ŠKARABOT, Miha (ur.). 3. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Zdravilišče Laško, 11. oktober 2002. Zbornik povzetkov. Ljubljana: DMFA, založništvo, 2002, str. 29. [COBISS.SI-ID 12106248]
 

14. REPNIK, Robert, ŠKARABOT, Miha, KRALJ, Samo. Površinsko inducirana izmenjava lastnih osi v nematični celici. V: MUŠEVIČ, Igor (ur.), ŠKARABOT, Miha (ur.). 3. konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Zdravilišče Laško, 11. oktober 2002. Zbornik povzetkov. Ljubljana: DMFA, založništvo, 2002, str. 60. [COBISS.SI-ID 12106504]
 

15. REPNIK, Robert, GERLIČ, Ivan, KRALJ, Samo. Field induced transformations in a planparallel nematic cell. V: PERKOWSKI, Paweł (ur.). XV Conference on Liquid Crystals, (Chemistry, Physics and Applications), 13-17 of October 2003, Zakopane, Poland. Abstracts. Warszawa: Bel Studio, 2003, str. 197. [COBISS.SI-ID 13024264]
 

16. REPNIK, Robert. Univerzitetni observatorij Pedagoške fakultete Maribor = University observatory, Faculty of Education Maribor. V: ROBNIK, Marko (ur.), KOROŠAK, Dean (ur.). 2. simpozij fizikov Univerze v Mariboru, Hotel Piramida, Maribor, 18. in 19. december 2003. Zbornik povzetkov. Maribor: CAMTP, 2003, [2] f. [COBISS.SI-ID 12979976]
 

17. REPNIK, Robert, ŠKARABOT, Miha, BRADAČ, Zlatko, KRALJ, Samo. Surface memory effect in planar nematic films. V: 20th International Liquid Crystal Conference, July 4-9 2004, Ljubljana, Slovenia. [Book of abstracts]. [Ljubljana: J. Stefan Institute, 2004], str. 803. [COBISS.SI-ID 13411336]
 

18. REPNIK, Robert, BRADAČ, Zlatko, ŠKARABOT, Miha, KRALJ, Samo. Površinski spominski pojavi v planarnih nematičnih slojih. V: CONRADI, Marjetka (ur.), ŠKARABOT, Miha (ur.). 4. Konferenca fizikov v osnovnih raziskavah, Cerkno, 12. november 2004. Zbornik povzetkov. Ljubljana: DMFA, založništvo, 2004, str. 71. [COBISS.SI-ID 18635303]
 

19. REPNIK, Robert, KRAŠNA, Marjan, BRADAČ, Zlatko, KRALJ, Samo. Sudden isotropic-nematic phase transition within a plan-parallel cell. V: 8th European Conference on Liquid Crystals, February 27 - March 4, 2005, Sesto(BZ), Italy. Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2005, str. P59. [COBISS.SI-ID 13858824]
 


 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

20. GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, MARHL, Marko. Barve, oko in monitorji. V: NAJI, Majda (ur.). Naravoslovje v sedmem razredu devetletne osnovne šole : zbornik seminarja : Rogaška Slatina, 29. do 31. marec 2003. [Maribor]: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2003, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 12457480]
 

21. GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, MARHL, Marko. Eksperimenti iz toplote in toplotnih tokov. V: NAJI, Majda (ur.). Naravoslovje v šestem in sedmem razredu devetletne osnovne šole, naravoslovje v strokovnih in poklicnih šolah, naravoslovje za otroke s posebnimi potrebami : zbornik seminarjev, Rogaška Slatina, 20. do 22. marec 2004. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004, str. 40. [COBISS.SI-ID 13207304]
 

22. REPNIK, Robert. Svetovno leto fizike 2005 = World year of physics 2005. V: ROBNIK, Marko (ur.), KOROŠAK, Dean (ur.). 3. simpozij fizikov Univerze v Mariboru, Hotel Piramida, Maribor, 16. in 17. december 2004. Zbornik povzetkov. Maribor: CAMTP, 2004, [2] f. [COBISS.SI-ID 13720072]
 

23. GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert, MARHL, Marko. Energija, delo in toplota : eksperimentalna delavnica. V: NAJI, Majda (ur.), LABERNIK, Zvonka (ur.). Naravoslovje v strokovnih in poklicnih šolah : zbornik seminarja, Rogaška Slatina, hotel Sava, 11. do 13. februar 2005. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2005, str. 29. [COBISS.SI-ID 13811720]
 


 

1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji

24. REPNIK, Robert. Preproste vaje iz astronomije. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : tretjič. [Murska Sobota]: AD Kmica: ZOTKS, 2000, str. 13-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 11013640]
 

25. GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Osnovne karakteristike teleskopov. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : petič. [Murska Sobota]: AD Kmica: ZOTKS, 2002, str. 11-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 12166664]
 

26. REPNIK, Robert, GRUBELNIK, Vladimir. Razdalje v astronomiji. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : petič. [Murska Sobota]: AD Kmica: ZOTKS, 2002, str. 15-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 12166920]
 

27. REPNIK, Robert, GRUBELNIK, Vladimir. Določevanje višine kraterjev na Luni. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : šestič. [Murska Sobota]: Klub PAC: AD Kmica: ZOTKS, 2003, str. 11-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 13123080]
 

28. GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Opazovanje nočnega neba s pomočjo računalniškega programa "Starry night". V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Astronomi v Kmici : šestič. [Murska Sobota]: Klub PAC: AD Kmica: ZOTKS, 2003, str. 14-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 13123336]
 


 

1.22 Intervju

29. REPNIK, Robert. Med svetovno znanimi strokovnjaki. Prepih (Ravne Koroš.), nov. 1999, letn. 9, št. 11, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 3535668]
 

 


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


 

 

2.11 Diplomsko delo

30. REPNIK, Robert. Vpliv omejenosti na fazni prehod med nematično in smektično-A fazo : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Fizika). Maribor: [R. Repnik], 1999. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 8950024]
 


 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

31. GERLIČ, Ivan, KRAŠNA, Marjan, BATAGELJ, Vladimir, BEŠTER, Janez, DEBEVC, Matjaž, DIVJAK, Saša, RAJKOVIČ, Vladislav, DUH, Matjaž, PAPOTNIK, Amand, REPNIK, Robert, BRATINA, Tomaž, BEZNEC, Branko. Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije - IKT : (poučevanje in učenje) : letno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu CRP v letih 2003-2004, (Konkurečnost Slovenije 2001-2006). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Znanstveni inštitut, Center za računalništvo, informatiko in multimedije v izobraževanju, 2004. 305 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13529096]
 

 


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


 

 

3.12 Razstava

32. REPNIK, Robert. Fizikalna učila skozi čas : razstava na Oddelku za fiziko, Pedagoška fakulteta, Maribor, od 20. 1. 2004 do 13. 2. 2004. Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 13125640]
 


 

3.25 Druga izvedena dela

33. GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Astronomija : predavanje v okviru Tedna vseživljenjskega učenja, 14. - 21. 10. 2000, Ljudska univerza Radlje ob Dravi, 19. oktobra 2000. Radlje ob Dravi, 2000. [COBISS.SI-ID 11014920]
 

34. GRUBELNIK, Vladimir, REPNIK, Robert. Astronomija : predavanje in vodenje astronomskega naravoslovnega dneva, za učence 8. razredov, OŠ Gornja Radgona, 12. aprila 2001. Gornja Radgona, 2001. [COBISS.SI-ID 11015176]
 

35. REPNIK, Robert. Astronomija. Astronomska opazovanja : predavanji na Fizikalnem taboru, v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 23.-24. 10. 2002. Maribor, 2002. [COBISS.SI-ID 12120072]
 

36. REPNIK, Robert. Astronomija in človekovo osvajanje vesolja : vabljeno multimedijsko predavanje, OŠ Radlje ob Dravi, 26. aprila 2002. Radlje ob Dravi, 2002. [COBISS.SI-ID 11948808]
 

37. REPNIK, Robert, GRUBELNIK, Vladimir. Astronomski naravoslovni dan : predavanje in vodenje astronomskega naravoslovnega dneva in vodenje opazovanja zvezd, za 8. razrede OŠ Gornja Radgona, 20. marca 2002. Gornja Radgona, 2002. [COBISS.SI-ID 11945736]
 

38. REPNIK, Robert, GRUBELNIK, Vladimir. Opazovanje Sonca : delavnica za učence v OŠ Griže, 10. junij 2003. Griže, 2003. [COBISS.SI-ID 13507848]
 

39. REPNIK, Robert. Zvezde in skupine zvezd : raziskovalni astronomski tabor adPOLARIS 2003, Kope, Grmovškov dom, od 2. do 6. julija 2003. Kope, 2003. [COBISS.SI-ID 13126152]
 

40. REPNIK, Robert. Astronomski tabor adPOLARIS 2004 : raziskovalni tabor na Kopah, Grmovškov dom, od 6.-10. julija 2004. Kope, 2004. [COBISS.SI-ID 13508104]
 

41. REPNIK, Robert. Kako pripraviti raziskovalno nalogo : vabljeno predavanje v sklopu Seminarja za mentorje mladih raziskovalcev, 25. november 2004, Murska Sobota. Murska Sobota, 2004. [COBISS.SI-ID 13759240]
 

42. REPNIK, Robert. Približajmo astronomijo mladim s pogledom v nebo : vabljeno predavanje z delavnico "Astronomija pri izvedbi tehniškega dneva", OŠ Prežihovega Voranca, Srednja Bistrica, 5. 3. 2004. Srednja Bistrica, 2004. [COBISS.SI-ID 13125896]
 

 


SEKUNDARNO AVTORSTVO


 

 

Komentor pri diplomskih delih

43. PIŠEK, Ivan. Opazovanje Sonca : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Fizika). Griže: [I. Pišek], 2003. 93 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12796424]
 

44. ŽEL, Jasmina. Uklon in interferenca : diplomska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Fizika). Maribor: [J. Žel], 2003. 44 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12796680]
 

45. HOZJAN, Simon. Zvezde in vesolje : diplomsko delo, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Fizika). Maribor: [S. Hozjan], 2003. 32 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12799752]
 

46. ROTOVNIK, Janja. Opazovanje Messierjevih objektov jeseni : diplomska seminarska naloga, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Fizika). Vič: [J. Rotovnik], 2004. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13703944]
 

47. VANTUR, Valerija. Toplota in toplotni tokovi v drugi triadi : diplomsko delo, (Pedagoška fakulteta, Maribor, Razredni pouk). Maribor: [V. Vantur], 2004. 91 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 13548040]
 


 

Intervjuvanec

48. VERDNIK, Lidija. Predaval na mednarodni konferenci : uspeh študenta mariborske Pedagoške fakultete. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 7. sep. 1999, leto 56, št. 207, str. 11, portret. [COBISS.SI-ID 10131720]
 


 

Pisec recenzij

49. VIII. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja, Murska Sobota, 12. maj 2000. Murska Sobota, 2000. [COBISS.SI-ID 11949320]
 

50. XXXIV. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, Pedagoška fakulteta, Maribor, 13. maja 2000, Fizika. Maribor, 2000. [COBISS.SI-ID 11949576]
 

51. X. državno tekmovanje in XXV. srečanje mladih tehnikov osnovnih šol Slovenije in šol s prilagojenim programom, OŠ III, SPTŠ in OŠ IV Murska Sobota, 1. in 2. junija 2001. Murska Sobota, 2001. [COBISS.SI-ID 11016456]
 

52. XXXV. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije - tehnična področja, Pedagoška fakulteta Maribor, 19. 5. 2001, Fizika. Maribor, 2001. [COBISS.SI-ID 10940936]
 

53. I. srečanje mladih raziskovalcev osnovnošolcev Slovenije, Gimnazija Murska Sobota, 1. junija 2001. Murska Sobota, 2001. [COBISS.SI-ID 11016200]
 

54. II. srečanje mladih raziskovalcev osnovnošolcev Slovenije, Murska Sobota, 7. junij 2002. Murska Sobota, 2002. [COBISS.SI-ID 11871240]
 

55. SLAVINEC, Mitja (ur.). Mladi za napredek Pomurja : bilten Regionalnega centra ZOTKS Murska Sobota. V Murski Soboti: Regionalni center ZOTKS za Pomurje, 2002. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 48539649]
 

56. XXXVII. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije - tehnična področja, Pedagoška fakulteta Maribor, 17. maja 2003. Maribor, 2003. [COBISS.SI-ID 13000712]
 

57. III. srečanje mladih raziskovalcev osnovnošolcev Slovenije, Murska Sobota, 6. junija 2003. Murska Sobota, 2003. [COBISS.SI-ID 13159432]
 


 

Član komisije za zagovor

58. SLAVINEC, Mitja. Mladi za napredek Pomurja. V Murski Soboti, 2001. [COBISS.SI-ID 11884552]
 

59. FIŠTRAVEC, Andrej, GERLIČ, Ivan, SENČIČ, Leon, HORVAT, Uroš, DIVJAK, Milan, ŠABEC, Nada, PAPOTNIK, Amand. Mladi za napredek Maribora. 21 : predstavitev raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev, Maribor, Pedagoška fakulteta, april 2004. Maribor, 2004. [COBISS.SI-ID 13208072]
 Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 164.8.13.162(164.8.13.162)
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: vzajemna baza podatkov COBIB.SI